04:00' 15.07: Bảo trì toàn bộ hệ thống

Các chiến binh thân mến!

PVTK sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ để hoàn thiện hệ thống. Sau đây là lịch trình chi tiết:

BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Thời gian: 04:00 - 06:00 sáng ngày 15.07

Trong thời gian này, chiến binh không thể truy cập vào: trang chủ, ID Kul, server.
Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng PVTK.