03.12 VIP Online Nhận Thưởng

Là VIP Nhận Quà

- Thời gian: Từ 01/12 đến 04/12

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân vật VIP sẽ nhận được quà từ PVTK

- Yêu cầu: Nhân vật lv 55 trở lên.

- Phần Thưởng:

PHẦN THƯỞNG
Lá *300
Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa x5
Rương Mảnh Trận Hình x1

Mời các chiến binh cùng khám phá!!!