03.06 Là VIP Nhận Quà

Là VIP Nhận Quà

- Thời gian: Từ 03/06 đến 06/06

- Event Là Vip nhận quà

- CashShop giảm giá 15% khi các vật phẩm mua bằng Vàng

- Phần Thưởng:

PHẦN THƯỞNG
Kim Diệp x300
Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa x5
Tinh Thái Đáp Lễ(I)  x1

Mời các chiến binh cùng khám phá!!!