02.04 Là VIP Nhận Quà

Là VIP Nhận Quà

- Thời gian: Từ 02/04 đến 04/04

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân vật VIP sẽ nhận được quà từ PVTK

- Yêu cầu: Nhân vật lv 55 trở lên.

- Phần Thưởng:

PHẦN THƯỞNG
Kim Diệp x300
Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa x5
Tinh Thái Đáp Lễ(I)  x1

Mời các chiến binh cùng khám phá!!!