02.03 Là VIP Nhận Quà

Là VIP Nhận Quà

- Thời gian: Từ 02/3 đến 04/3/2020

- Event Là Vip nhận quà

- CashShop giảm giá 15% khi các vật phẩm mua bằng Vàng

- Phần Thưởng:

 

PHẦN THƯỞNG
Kim Diệp x300
Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa x5
Tinh Thái Đáp Lễ 1  x1

Mời các chiến binh cùng khám phá!!!